Fornlämningar

Krogarängen – ett romartida gravfält


I Folkparken finns gravfält med ett 20­tal runda flacka stensättningar. Sju gravar undersöktes 1948–49 och visade sig innehålla brandlager med brända ben och enstaka fynd. Vid undersökningar på 2000­talet framkom ytterligare gravar utanför Folkets park; gravfältet visade sig omfatta en 300x200 meter stor yta.

I följande rapport presenteras resultatet från de arkeologiska undersökningar vid Krogarängen, som utfördes år 2011 med anledning av att väg 50 skulle ges en ny sträckning förbi Vadstena.