SKULPTURPARK VADSTENA FOLKETSPARK KROGARÄNGA

Carlsund Utbildningscentrum industritekniska programmet

Gymnasieelever från Carlsund Utbildningscentrum industritekniska programmet i Motala samarbetade med oss och tillverkade informationsskyltar till skulpturer i parken. Cad, svetsning, sågning, kapning. Vilken härlig verkstad och vilken kunskap de får av duktiga lärare.