SKULPTURPARK VADSTENA FOLKETSPARK KROGARÄNGA


ARTCAMP


Projektet vill nå ut till barn och ungdomar, personer med utländsk bakgrund, föreningar och konstnärer i Östergötland.

Syftet är att utveckla nya metoder och aktiviteter som kan besjäla Vadstena Folkets Park och bidra till dess överlevnad. 

Målet med projektet är att skapa en skulpturpark i Vadstenas Folkpark som genererar en ny mötesplats och ett attraktivt besöksmål i Vadstena. Projektet ska visa vad kulturen kan göra i samverkan över orters gränser genom att lyfta fram platsens unika värden och förstärka platsens historia och göra den synlig genom konstnärliga gestaltningar.

Projektets aktiviteter bygger på workshops där 12 konstnärer från Östergötland blir inbjudna att inspirera ungdomar, nyanlända, föreningar och barn att skapa tillsammans kring olika teman baserat på Folkets parks historia.  Slutmålet av workshoparna är att skulpturer skapas som ska vara bestående och placeras i parken.

Våra vackra Folkparker i Sverige är hotade av nedläggning och rivning idag. En gång i tiden var Folketspark en attraktiv mötesplats. Det finns idag ingen Folkets park i Sverige med inriktning på skulpturer som bas, vårt projekt blir därför unikt enligt Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. I Östergötland finns heller ingen skulpturpark idag.

Parken är berikad med vacker grönska som omfattar 32 627 m2 mark. Enligt Riksorganisationen Folkets Hus och Parker är Vadstena Folkets Park unik med sin grönska och bevarade ekar jämfört med Sveriges övriga Folkparker. I parken finns en större scen, 2 mindre hus med chokladhjul, ett café med uteservering och en något större lada. Marken och Folkets Park ägs av Vadstena Folkets Parks Förening. Verksamheten har varit tynande men nu finns intresse att liva upp parken.

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker har idag totalt 110 folkparker som medlemmar, antalet har minskat med ca 10 under ett 10-års period. Det är brist på samlings platser, föreningslokaler och festsalar i Vadstena. Det finns definitivt ett behov av gemensamt utrymme där barn, ungdomar, vuxna och personer med utländsk bakgrund kan mötas. Genom att skapa lekfulla, kreativa platser ger vi möjlighet till de olika grupperna att träffas och dela intressen. Behov av ställplatser till husbilar är stor i Vadstena. Genom att göra Folkets Park attraktiv blir den naturlig del av kulturutbudet i Vadstena och parken kan erbjuda en attraktiv ställplats. Vadstenas kulturturism är byggt på historiska byggnader och berättelser från förr. Vi anser att det behövs ett nytt intressemål för Vadstenas turister och besökare som förespråkar och gör plats till vårt nya samhälle och nutid.

Skulpturparken blir ett unikt resultat av ett gemensamt arbete mellan konstnärer, barn, ungdomar, personer med utländsk bakgrund. Det blir en plats som knyter samman alla de nämnda målgrupperna och lämnar utrymme till framtida möten och aktiviteter i en miljö där konsten knyter ihop människor oavsett ålder, kön och bakgrund.Är projektet nytänkande och i så fall hur?


  • Aktiviteter i vilka ungdomar/barn/personer med utländsk bakgrund ska tillsammans med entreprenörer/konstnärer lära sig arbetsprocessen från idé till manifestation är nytänkande.
  • Att basera arbetet i Folkets park och höja parkens naturvärden.
  • Ny mötesplats med ett nytt sätt att få parken överleva.
  • Ett nytt sätt att bevara och utveckla en svensk tradition där olika etniska grupper kan mötas och ta del av det svenska Folkparks traditionen med skulpturerna som berättar historien.
  • Projektet är bildande och står som ett minnesmärke och inspiration för kommande generationer.
  • Projektet sätter Östergötland på kartan genom att arbeta över kommungränserna.


Vi tar tillbaka mötesplatsen

Att skapa en skulpturpark i en gammal folkpark är GENIALISK och UNDERBAR! Det krävs lite galenskap och passion och det har varit det ledorden som förenat oss två.

Många folkparker har stått stilla på samma plats, detta blev vår väg framåt, att återuppliva platsen igen.

Vi tror mötesplatsen blir en viktigare del i framtiden, man kan säga att vi gör oss redo för den här i Vadstena. Idag läggs en folkpark ner om året i Sverige.

Våra svenska folkparker är allmänt väldigt vackra platser, där har skapats många minnen och historier som ligger djupt i våra folkhjärtan.

Den har haft en betydande roll för svenska folket och samhällets utveckling. Vi tycker dom är en del av ett kulturarv, värda att rädda. När vi startade upp projektet tog många kontakt och ville berätta sina egna minnen.

Att då låta konstnärer arbeta utifrån temat folkparksberättelser och minnen är där- för en väldigt viktig del för att bevara historien och levandegöra den med konstens hjälp. Vi vill därför uppmana alla stanna en stund vid varje verk och verkligen
se, lyssna vad konstnärerna valt berätta. De stora majestätiska ekarna som stått där i hundra år har en egen saga att berätta. Ekarna minns, tysta, hemlighetsfulla och vackra. Ett gömställe för många kyssar, en skugga för de trötta. Fågellivet om våren gör den gröna parken förföriskt. Man blir kär och galen av så mycket skönhet!

Konst är heller inget nytt för folkparkerna historiskt, man lät ofta konstnärer smycka platsen, vi har helt enkelt utvecklat idén och knutit ihop säcken. Vi hoppas inspirera fler folkparker göra detsamma och bevara kulturarvet.

Vi vill se en större utveckling med möjligheter smycka Sveriges landsbygd. Fler konstnärer borde ta plats och förverkliga idéer i tillsammans.

Kommuner och län kan dra stora vinster i att använda sig av konsten, både för inflyttning och turism. Här samsas konst med varmkorv o bilbingo, folk med olika intressen möts på en och samma plats. 

Projektledarna Ida Olai & Nada Tendzeric


Här når vi dom som annars inte ser konst och får en bred målgrupp och rör om lite i finkulturens gryta. Konstverken får lyssna till dansband, på så vis är projektet en riktig kulturkrock och det är också en del av konstens uppgift att skapa intressanta krockar och det tycker vi projektet lyckats bra med. Målet är att lyfta det folkliga, få alla typer av folk mötas och diskutera precis som ursprunget till folkparken en gång var. Vi tar tillbaka mötesplatsen.

Vi ropar ut ett stort rungande tack till Folkuniversitetet, folkparksförening med Magnus Gustafsson som ordförande och vår bidragsgivare Folkungaland

där alla aktörer haft förmågan och kunskapen se potentialen i detta viktiga projekt för konsten och våra folkparkers framtid.

TACK! /Nada & IdaLoggan och namnet ”ArtCamp-folkparker i förändring” kom till för att ge en folklig känsla som ska vara enkel att förstå och nå. På ett lekfullt sätt ville vi visa att parken är öppen för alla. Det är också därför logotypen ser ut som den gör, lite som en rödvinsfläck som symbol för fest och kreativitet.

Årets Leaderprojekt: Art Camp, Vadstena
Motivering:
Art Camp ger på ett nytt sätt liv åt viktig historia, en anrik mötesplats och kultur. Folkets park blir nu med sin skulpturpark ett komplement till klostret och slottet i Vadstena. Genom att vända sig till många olika målgrupper, vana att se konst

eller inte, når man också olika åldrar, barn och vuxna.

Till "Årets Leader-projekt" nomineras ArtCamp i Vadstena Folkets park.läs mer: https://youtu.be/1cKAwmMnfVI 

Prisutdelare: Ulf Gustafsson, f d ordförande Folkungaland

Projektledarna: Nada Tendzeric och Ida Olai

AVTÄCKNINGARNA

Utlysning för att ansöka om att delta med att skapa en skulptur på tema folkparks- minnen och historia har skett i hela Östergötland. Ett konstnärligt råd har sedan på ett skickligt sätt valt ut 12 konstnärer från olika orter i länet.Det konstnärliga råd som gjort urvalet av konstnärer har bestått av:

Markus Lindberg kultur och fritidsstrateg vadstena kommun, Anders Lindkvist, ordförande för Östgöta konstförening, Maria Jönsson, konstchef i Norrköping,  

Hannah Gruffman, kulturchef i Motala, och Urban Hansson, gallerist i Linköping,  


PRESSMEDDELANDE - 23 JUL 2018

Artcamp, Folkets Park i Vadstena


Inom projektet Artcamp vars uppgift är att anlägga en skulpturpark i Folket Park i Vadstena, har fyra

konstnärer uttagits att delta i den första etappen. Det konstnärliga råd som utfört urvalet har bestått

av Hannah Gruffman, kulturchef Motala, Maria Jönsson, kulturchef Vadstena, Dag Källman, konstnär

Vadstena, Anders Lindkvist, ordförande Östgöta konstförening och Urban Hansson, gallerist

Linköping.

Konstnärerna som inbjudits att delta är alla väl meriterade och har genom dokumentation i sina

ansökningar visat en stark gestaltningsförmåga och det konstnärliga rådet har övertygats om att de

är väl lämpade att utföra verk som är i enlighet med projektets målsättning och som står i samklang

med folkparksrörelsens kulturella hemvist.

De utvalda konstnärerna har också övertygat rådet om att de har förmåga att genomföra detta med

uttryck som hör till samtiden och med fokus på människovärde, genusfrågor, vardagsproblematik och

humor.

Av tjugo sökande, flertalet med goda kvalifikationer, har slutligen nedan uppräknade uttagits:

Linn Carlehed. Linn Carlehed har en gedigen konstnärlig utbildning och har utfört betydande verk

med stark inriktning på mänskliga rättigheter och ett öppet synsätt på olika kulturer och även med

fokus på flyktingproblematik. Linn Carlehed har bland annat arbetat med stora installationer och med

skulptur och scenografi. Linn Carleheds konst är väl förankrad i samtiden både estetiskt och

innehållsmässigt.

Eva Lindgren. Eva Lindgrens erfarenhet och bredd i sitt konstnärliga skapande är betydande. Eva

Lindgren arbetar bland annat med måleri och skulptur. Hennes bilder av stadsmiljöer visar att hon

har en stark uppfattning om hur man kan bygga upp spänning i en rumslig miljö. Hennes

bronsskulpturer kan först verka skenbart traditionella, men vid närmare betraktelse ser man klart en

intressant komplikation inte minst genom de titlar som kopplas till verken.

Olav Lunde. Olav Lundes verk präglas av humor och stor professionalism. Det handlar ofta om

skulpturer i järn som får påverkas av tiden. Olav Lunde har visat prov på att placera sina skulpturer i

landskapsrummet på ett sätt som bygger upp spänning till omgivningen och han tvekar inte att låta

betraktaren slutföra verken med sina egna ögon, kunskaper och erfarenheter. Hans skulpturer har

förmågan att både smälta in i den omgivande naturen och ta ett kliv ut ur den och möta betraktaren.

Sissi Westerberg. Sissi Westerberg är utbildad bland annat vid Konstfack, Institutionen för

metallformgivning. Hon har ställt ut såväl i Sverige som internationellt och utfört flera offentliga verk

och installationer. Sissi Westerberg arbetar med ett tydligt genusperspektiv och gestaltar feministiska

frågeställningar med kroppen som verktyg på ett mycket övertygande sätt som tvingar betraktaren

att både känna efter och tänka efter själv.

/ Dag Källman, enligt uppdrag samt Konstnärliga rådet


PRESSMEDDELANDE - 2 JUL 2019 

Skulpturer ger nytt liv åt Vadstenas Folkets Park 


Fyra nya konstnärer med uppdraget att skapa skulpturer i Vadstena Folkets Park har nu utsetts! Bland de sökande i år föll valet på Maria Segersäll, Per Josefsson, Hasti Radpour och Eva Fornåå. För ett år sedan utsågs de fyra första konstnärerna, vars verk nu står på plats i Vadstena Folkets Park, och som avtäcktes vid en vernissage den 6 juni. Nu har fyra nya konstnärer utsetts. Lokalt projekt med gränsöverskridande ambitioner Syftet med ArtCamp är att med kulturens hjälp återta folkparkens roll som en naturlig mötesplats för människor. I arbetet mad att skapa en skulpturpark i Vadstena är Folkuniversitetet huvudman, medan ekonomin hämtas från Leader Folkungaland. Representanter för sju östgötska kommuner utgör styrelse. - Vi är mycket nöjda med resultatet och vi har redan fått många positiva reaktioner, säger Ida Olai, en av projektledarna bakom "ArtCamp - Folkparker i förändring". Nada Tendzeric, även hon projektledare för ArtCamp, betonar vikten av att få en bred geografisk spridning av östgötska konstnärer. Den röda tråden i arbetet är att anknyta till folkparkens historia och det ska också kunna tjäna som vägledning för andra städer, som med kulturens hjälp vill väcka sina gamla folkparker till liv igen. - Här ser vi redan ett stort intresse genom de många studiebesök vi får ta emot, säger Nada Tendzeric. De första fyra skulpturerna har funnit sin plats Vid entrén möts besökaren av Eva Lindgrens bronsrelief, som ger en bild av arbetarrörelsens strid för egna mötesplatser. Längre in i parken påminner Sissi Westerberg om de många gånger otillräckliga sanitära utrymmena och hur buskagen ofta fick bli ett alternativ. Olav Lunde har hittat en solglänta för sin lilla kaffeservering. Litet mer i skuggan har Linn Carlehed fångat tre råkor i mänsklig storlek. Fyra nya skulpturer står på tur Vid förra utlysningen ansökte 22 konstnärer om att få ett uppdrag, i år var det 14 sökande. För urvalet har man tagit hjälp av ett konstnärligt råd om fem personer, med bred förankring i det östgötska konstlivet. Bland de sökande i år föll valet på: Maria Segersäll, Per Josefsson, Hasti Radpour och Eva Fornåå. Maria Segersäll, vill med sin skulptur "Blå Flickan" hedra både kärleken till tryggheten och till äventyret. Maria Segersäll är hemmahörig i Vadstena, och har genom åren ställt ut både separat och i grupputställningar och har även gjort offentliga utsmyckningar. Per Josefsson, betonar i sin ansökan vikten av att föra samtal med såväl föreningar och skolor som med kollegor för att hitta en meningsfull helhet för skulpturparken. Per Josefsson bor i Finspång och har en lång verksamhet bakom sig med mängder av utställningar och offentliga uppdrag, Hasti Radpour, bor i Linköping och kom till Sverige från Teheran 2007. Trots sin relativt korta tid i Sverige har hon hunnit med ett digert antal separat- och grupputställningar samt offentliga utsmyckningar och en installation på Rejmyre. Eva Fornåå, deklarerar i sin ansökan att hon vill samarbeta med föreningen "KISAM - Världens mammor". Verksamheten, som har en kulturell grund, startade i liten skala och finns nu i fyra östgötska kommuner. Eva Fornåå är bosatt i Motala kommun och har främst arbetat med offentlig konst och finns representerad i 11 landsting och 40 kommuner runt om i Sverige. - Vi är mycket glada över de ansökningar som kommit in. Precis som förra gången har det inte varit helt lätt för det konstnärliga rådet att välja ut de fyra som nu får chansen att förverkliga sina idéer. Vernissagen om ett år kommer att bli minst lika spännande för publiken som i år, lovar Ida Olai och Nada Tendzeric. För mer information kontak

PRESSMEDDELANDE - 27 AUGUSTI 2020 

Sista steget mot Vadstenas nya Skulpturpark


Nu står fyra nya Östgötakonstnärer redo att ta sig an den tredje och sista etappen i uppdraget att skapa skulpturer i Vadstena Folkets Park. Bland de många sökande i år föll valet på Olle Schmidt, Tjåsa Gusfors, Richard Damm och Lovisa Nordstedt.

Genom projektet ArtCamp – folkparker i förändring ska Vadstena Folkets Park skapa en skulpturpark med tolv skulpturer som kommer att stå klara år 2021. Skulpturerna skapas i tre olika etapper och nu är det alltså dags för parkens sista etapp.

– Vi är så glada att det var så många som ansökte i år. Det konstnärliga rådet har i urvalet strävat efter att få verk som i konstnärskap, teknik, motivval och material kompletterar de verk som redan finns på plats och är under arbete, säger Ida Olai, en av projektledarna bakom projektet ArtCamp.

Det var 21 konstnärer som ansökte om att få uppdraget att skapa de sista skulpturerna till parken.

– Precis som vid de tidigare omgångarna har det inte varit helt lätt för det konstnärliga rådet att välja ut de fyra som nu får chansen att förverkliga sina idéer, säger Nada Tendzeric, projektledare för ArtCamp.

Folkets Park som nöjesarena
I den avslutande etappen är uppdraget att gestalta Folkets Park som nöjesarena, med inslag som till exempel dans, slagsmål, festligheter eller kärlek. För urvalet av konstnärerna har man tagit hjälp av ett konstnärligt råd om fem personer, med bred förankring i det östgötska konstlivet. Rådet har enats om följande verk och motiveringar:

Olle Schmidt
Idén om slagsmålet som genom Olle Schmidts narrativa bildtradition kommer att berättas med hjälp av armerad plast och glasfiber, där svärta och humor flätas samman befolkar platsen och ger utrymme till eftertanke hos den som möter verket.

Tjåsa Gusfors
Skulpturer som är interaktiva, som man kan och får rida, sitta och klättra på kommer att ge möjlighet till också en fysisk känsla i den värld av synintryck vi lever i. Tjåsa Gusfors kommer att förankra oss i kroppen genom den/de stora träskulpturer hon kommer att forma för platsen. 

Richard Damm
På ett humoristiskt sätt vill Richard Damm gestalta folkparkens och festligheternas baksidor, där människor blir lite för fulla, skräpar ned lite för mycket och förstör en del. Det där som pågår utanför dansbanan och bakom den glansiga affischen om kvällens attraktion.


Lovisa Nordstedt
När alla i folkparken gått hem, när folkparken ligger öde och tom. Då kommer råttorna fram, inspirerade av mänskliga beteenden och fulla av livslust! Att få se Lovisa Nordstedts råttor och deras liv i parken längtar vi efter; att lyfta fram det dolda, det barnsliga, det lite busiga. Att få ge liv till en plats där människor i alla åldrar tillåts att uppskatta och förstå den utifrån sina förutsättningar.

Skulpturerna i etapp tre ska färdigställas inför invigningen sommaren 2021.

ArtCamp – folkparker i förändring är ett projekt med stöd från Leader Folkungaland och med Folkuniversitetet som huvudman.


0A1A7196
0A1A7216
0A1A7205
0A1A7181
0A1A7230
0A1A7528
0A1A7403.s
0A1A7570
0A1A7578
0A1A7618
0A1A7332
0A1A7314
0A1A7273
0A1A7204
0A1A7210
0A1A7238
0A1A7159
0A1A7151
0A1A7148
0A1A7160
IMG_5757

AVTÄCKNING 6 JUNI 2019

DIGITAL AVTÄCKNING 13 JUNI 2020

DIGITAL AVTÄCKNING 6 JUNI 2021

AKTIVITETERFör att få en bra spridning av projektet har alla konstnärer haft varsin workshop med målgrupper de själva valt jobba med. På så vis har projektet varit en del av hela Östergötland. En styrgrupp tillsattes för att kontrollera ekonomin som varit ganska stor hantera. Styrgruppen har också varit ett bollplank när frågor uppstått och varit ett bra stöd.I projektet har olika former av ungdomsarbete skett. Sommarjobbare som parkar- betare, snickare, guider, några ungdomar gjorde parken i 3D, guideworkshops som kompetensutveckling, andra ungdomar har gjort skyltarna för varje verk. Under två somrar fick två olika grupper med nysvenskar sin undervisning i svenska i parken genom praktiskt arbete med parkskötsel och snickeri, samt isolering av röda ladan som möjliggör förlänga säsongen i parken.

Ett manus för guidade turer har skrivits, så alla konstnärers berättelser lever vidare och kan följa med besökarna hem. Ett samarbete med Guide föreningens certifierade guider har skapat nya arbetstillfällen på orten och bidragit till att folkparkernas historia sprids. En vacker skulpturstig i parkens skogsdel har anlagts, nu kan man ta en promenad, titta på skulpturerna och njuta av det rika fågellivet.

Det gamla trasiga staketet som omgärdar parken har tagits bort och ersatts med nytt, alla uppdrag som krävts i ArtCamp har gått till lokala företag med Vadstena och omnejd. Samarbete med Museijärnvägsföreningen har skapats, numera kan man åka tåg ut till parken med besökare, ett stort mervärde för både parken och järnvägen. Allt detta visar bredden på hur stort projektet faktiskt varit.

WORKSHOP MED LINN-MARIE CARLEHED

UNGDOMSARBETE I 3D

ÖVERNATTNING I PARKEN 2018

WORKSHOP MED PER JOSEFSSON

ODLA AKTIVITET 2020

Carlsund Utbildningscentrum industritekniska programmet

WORKSHOP MED TJÅSA GUSFORS

ONGDOMSARBETE 2021

WORKSHOP MED OLAV LUNDE

ÖVERNATTNING I PARKEN AUGUSTI 2019

VOICES IN THE TREETOPS

WORKSHOP MED EVA FORNÅÅ

WORKSHOP MED LOVISA NORDSTEDT

WORKSHOP MED RICHARD DAMM

RÖDA LADAN  2021

WORKSHOP MED EVA LINDGREN

INTEGRATIONSAKTIVITETER

WORKSHOP MED VADSTENA KONSTRUNDA 2019

WORKSHOP MED MARIA SEGERSÄLL

WORKSHOP MED SISSI WESTERBERG

WORKSHOP MED OLLE SCHMIDT

BOKSLÄPP 28 NOVEMBER 2021

MONTERING AV TELTKÅTAN