SKULPTURPARK VADSTENA FOLKETSPARK KROGARÄNGA

WORKSHOP MED PER JOSEFSSON

Skulpturpark Vadstena Workshop

Per Josefsson

 

Workshop med deltagare från Teknikprogrammet och Industritekniska programmet på Curt Nicolin Gymnasiet (CNG)

Finspång 2020-03-04

 

Inledningsvis presenterade jag mig och min utbildningsbakgrund med examen från Metall- och industridesign på Konstfackskolan i Stockholm 1974 samt följande yrkesverksamhet som bildkonstnär, skulptör, utställningsproducent, pedagog och rektor under dryga 45 år. Vi diskuterade hur man kan utbilda sig till konstnär och industridesigner samt vad som förenar och skiljer Konstfackskolan och CNG-gymnasiet när det gäller industridesign.

 

Vi övergick till att tala om Art Camp-projektets innehåll och förutsättningar och hur skulpturparken i Folkets Park i Vadstena rör både demokratifrågor och nutida utveckling av besöksnäringen.

 

Jag hade med mig den modell av mitt skulpturförslag som presenterats och diskuterats i de inledande faserna av skulpturparksprojektet. Vi samlades kring denna och gick igenom brain-storming och idémässiga utmaningar i förhållande till uppdraget samt hur man kan gestalta idéer.

 

Eftersom eleverna vid CNG är unga människor som mer eller mindre självklart integrerar digitala världar och upplevelser med sitt vardagliga liv i Finspång var avatarbegreppet ingen överraskning för dem. Däremot fann de det intressant att jag hade vänt på det hela och i skulpturprojektet placerat avatarerna som fysiska objekt i en verklig park. De fick en förståelse för hur åttafotingarna/avatarerna blev mina med- och motspelare i det konstnärliga arbetet.

 

Senare delen av workshopen ägnade vi åt att utbyta erfarenheter kring tillverkningsmetoder. Med utgångspunkt i färdiga skulpturer i aluminium och corténstål som jag hade med mig till workshopen gick vi igenom hur de kommit till. Vi tog upp modellarbete i trä, materialval, tillverkning av formar och sandgjutning, samt smidet av avtarer i corténstål i egen smedja. Vi diskuterade problemlösning och utbytte erfarenheter rörande tillverkningsmetoder och fokuserade på vad de skulle kunna göra i skolans verkstäder.

Per Josefsson