SKULPTURPARK VADSTENA FOLKETSPARK KROGARÄNGA

 SKULPTURPARK VADSTENA


Arbetet med att skapa en skulpturpark i folketsparken påbörjades 2018 med syftet rädda parken och ta tillbaka mötesplatsen genom konst och kultur.

Detta förverkligades genom att ge uppdrag till Östgötakonstnärer skapa skulpturer på tema Sveriges folkparkers minnen och historia. Konstnärerna fick i uppdrag att inspirera ungdomar, föreningar och barn till kreativitet. På så sätt har projektet engagerat en större del av hela Östergötland. Skulpturparken stod färdig 2021 med tolv bestående verk. Arbetet har genomförts med Folkuniversitetet som huvudman och ekonomi från Leader Folkungaland.


Ida Olai och Nada Tendzeric är grundare av skulpturparken.

"Livet under dansbanan" Lovisa Nordstedt

"Kurtizerande Marskatter" Tjåsa Gusfors 

"Fighten" Olle Schmidt 

"Är festen slut nu" Richard Damm

"Strålen" Sissi Westerberg

"Det fria mötet" Linn Marie Carlehed

"Blå Flickan" Maria Segersäll

"Mammamonumentet" Eva Fornåå

"- Är ordet fritt?" Hasti Radpour

"Mötet i Folkets Park" Per Josefsson

"Spara sista dansen till mig " Eva Lindgren

"Fika med Aliens" Olav Lunde

"Dansa i ruinerna" Olav Lunde

KONSTNÄRER REPRESENTERADE

I

SKULPTURPARKEN: